Artikel fra Herning Folkeblad

VORGOD-BARDE Det er afprøvet i to omgange, om der i Vorgod-Barde er
tilstrækkelig tilslutning til at blive koblet på fjernvarme fra Videbæk
Energiforsyning. Begge gange uden succes.
På spørgsmålet om, hvad der gør, at Vorgod-Barde Borgerforening nu igen
indkalder til borgermøde om netop fjernvarme til de to sammensmeltede
bysamfund, svarer formand Karsten Sørensen:
– Vi er et helt andet sted nu end for et år siden. Dengang stod vi ikke i en
energikrise, som vi gør i dag, og dengang havde ejere af gasfyr ikke en
lovpligtig udfasning hængende over hovedet. Det har de nu.
– Vi ville ikke leve op til vores forpligtelser som borgerforening, hvis ikke vi
giver det endnu et forsøg ved at invitere til et borgermøde for at afklare, om
der er et behov, siger Karsten Sørensen.
Nogle har valgt
Formanden er helt bevidst om, at nogle borgere allerede har valgt at skifte til
for eksempel en varmepumpe.
– Det kan vi ikke fortænke dem i, siger han:
– Det står folk frit for at have valgt det, men det laver ikke om ved, at jeg
fortsat tror på, at fjernvarme er fremtidens energikilde.
– Vi kommer i fremtiden til at have overskudsvarme fra en lang række
produktioner i Vestjylland, og hvis vi skal udnytte det, så handler det om at
have fjernvarmerørene gravet ned; så er det lidt ligegyldigt, hvor varmen
kommer fra i fremtiden.
Karsten Sørensen henviser til en dokumenter, han har set om et kommende
Power-to-X-anlæg, der er projekteret ved Idom, og som kan levere
overskudsvarme til 160.000 husstande, når anlægget er i fuld drift.
– Det vil være dumt ikke at udnytte denne varme, og jeg tror også, at vi – med
de anlæg, der er på vej i Vestjylland – nok skal være forsynet ude i fremtiden.
Nyt selskab
Karsten Sørensen indrømmer, at man i de to første forsøg i Vorgod-Barde nok
så for enøjet på, hvilken model for fjernvarmeselskab man ville sigte efter.
– Jeg tror ikke, vi tænkte over, at vi kunne etablere vores eget selskab. Det blev
i hvert fald ikke undersøgt. Vi gik udelukkende efter at tilslutte os Videbæk
Energiforsynings net og blive kunde hos dem.
– Men så skal man have samme pris i begge byer, og det betyder, at
tilslutningen faktisk bliver for dyr, når det skal betales i én omgang. Det laver vi
om nu og prøver at gå med at lave vores eget selskab – et a.m.b.a.
(andelsselskab med begrænset ansvar, red.).
Hvis borgerne i Vorgod-Barde etablerer deres eget selskab og køber varmen fra
Videbæk Energiforsyning, er fordelen ifølge formanden, at omkostningerne ved
at etablere hovedledningen fra Videbæk til Vorgod-Barde og ved selve
nedgravningen i gaden kan finansieres over varmeregningen i årene fremover.
Det vil ske som et tillæg til varmeprisen.
Det kunne man ikke gøre, hvis man blot blev kunder hos Videbæk
energiforsyning, som planen var i både 2020 og 2021 – for så skal kunderne i
begge byer have samme varmepris.
Håber på stiftelse
Borgerforeningen ved endnu ikke, hvad borgermødet mandag 28. november
munder ud i, men formanden har dog et stort håb:
– Hvis vi ikke skal komme bagefter, så håber jeg, at vi efter en række
informationer på mødet er i stand til at holde en form for stiftende
generalforsamling, så vi kan komme videre, men det er selvfølgelig op til
forsamlingen.
På borgermødet vil Kim Tobiassen deltage. Han er projektmager ved et lignende
fjernvarmeprojekt i Jannerup og Billum ved Varde og vil fortælle om de
muligheder og faldgruber, han har erfaret fra arbejdet med at blive koblet op
på fjernvarmenettet.
Ligeledes kommer direktør Jan Grarup fra Videbæk Energiforsyning, og han vil
også kunne svare på spørgsmål fra forsamlingen.