Generalforsamling 2017

Dato: 30 januar, 2017
Tid: 18:00
Sted: Vorgod Forsamlingshus

Fællesspisning, Generalforsamling og QUIZ i Vorgod-Barde Borgerforening

Mandag den 30. januar 2017 kl. 18.00 i Vorgod Forsamlingshus

  • 18.00 fællesspisning.
  • 19.00 Generalforsamling ifølge vedtægter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

a. 4 nye medlemmer

8. Valg af revisorer.

9. Evt.

Ca. 20.15 Vorgod-Barde Quizzen
Får underholdende information om Vorgod Sogn, byen og dens borgere


Se formandens beretning her: Formandsberetning 2017.pdf