Generalforsamling 2018

Dato: 1 marts, 2018
Tid: 18:00 - 22:00
Sted: Vorgod Forsamlingshus

Generalforsamling 2018
Fællesspisning, generalforsamling og foredrag i Vorgod-Barde Borgerforening
Mandag d. 29. januar fra kl. 18.00
Sted: Vorgod Forsamlingshus

Kl. 18.00 Fællesspisning.
Der serveres en god middag. Pris 70 kr. pr. person, øl og sodavand kan købes.
Tilmelding senest den 25. januar til køb af spisebillet, eller til
formanden Christian Christensen på tlf. 40 17 78 18 eller mail cc@vestjysk-edb.dk
Der er fri adgang uden tilmelding til generalforsamling og foredrag.

Kl. 19.00 Generalforsamling ifølge vedtægter.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
a. 3 nye medlemmer.
8. Valg af revisorer.
Kl. 20.15 Tyverisikring eller selvtægt, hvad kan vi gøre rigtigt og forkert?

Foredragsholder er Jesper Lærke, Tarm, BetterSafe og kommunal politiker.

Undervejs vil der være kaffe.
Alle er velkomne – også til de enkelte aktiviteter (husk dog tilmelding til fællesspisning),
der er dog kun stemmeret for medlemmer af borgerforeningen.


Se formandens beretning her: Formandsberetning 2018.pdf