Attraktiv Landsby

Boliger – købs muligheder:

Barde og omegn

Vorgod og omegn

(data er hentet fra boligsiden)


Kommunale grunde på Solskrænten

6 grunde er solgt 2016 – 2018 på Solskrænten


Der er stadig 3 grunde til

Pris kr. 75,- pr. m2


Forundersøgelse af strækningen mellem Ringkøbing og Herning (rute15)

Vejdirektoratet gennemfører i 2012-13 en forundersøgelse af strækningen mellem Ringkøbing og Herning.

Rute 15 er den primære vejforbindelse mellem Ringkøbing og Herning. En forundersøgelse vil skulle omhandle behov og muligheder for en fremtidig udbygning af strækningen.

Strækningen udgør den vestlige del af rute 15, der forbinder de større byer Herning, Ikast og Silkeborg med Europavej E45 og Aarhus. Endvidere indgår rute 15 i det net af regionale ruter, som forbinder en række byer i Midt- og Vestjylland. Tillige er der fra Herning forbindelse til rute 18 mod Vejle som udbygges til motorvej.

På strækningen øst for Herning er – eller bliver – rute 15 anlagt som motorvej. Strækningen mellem Snejbjerg og Herning Øst er anlagt som motortrafikvej og motorvej. Den strækning forundersøgelsen omfatter, mellem Snejbjerg og Ringkøbing er ca. 38 km lang og anlagt som en 2-sporet landevej.

Forundersøgelsen har blandt andet til formål at afklare hvilket behov, der er for en udbygning og – i givet fald – hvilke løsningsforslag der skal behandles i en evt. efterfølgende VVM-undersøgelse.

 

Den politiske aftale bag

  
Af aftalen om “Bedre mobilitet” af 26. november 2010 mellem daværende regering (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance fremgår det,, at der skal gennemføres en forundersøgelse af strækningen Ringkøbing-Herning (rute 15).