Kano og kajak

Medlemmer af Vorgod-Barde Borgerforening:

Gratis lån af kano/kajak til sejlads på Vorgod Å i perioden 15. juni til 31. december (resten af året er fredningstid).

Sejlads andre steder end Vorgod Å:

  • Kano inkl. grej og trailer. 200 kr. pr. kano
  • Kajak inkl. grej og trailer. 100 kr. pr kajak

Gæster til medlemmer af Vorgod-Barde Borgerforening: 50 kr. pr. dag pr person

Andre lejere

  • Kano inkl. grej og trailer. 250 kr. pr. kano
  • Kajak inkl. grej og trailer. 150 kr. pr. kano

For efterfølgende dages sejlads, pr. dag gives 50% rabat!

Der indbetales yderligere 500,- kr. depositum, der tilbagebetales efter aflevering i rengjort tilstand.

Der er mulighed for at kontakte Team-nord, hvis man har brug for en betalt arrangeret tur, eller et kajakkursus. Se mere på www.team-nord.dk eller kontakt:

  • Anker Buchholtz 27285801
  • Erika Andersen 20996524

Her aftales der booking, afhentning (nøgle m.v.) evt. vejledning og returnering. (På kalenderen herunder kan der ses, om der er ledig).

Beløbet indbetales på bankkonto Andelskassen, Skjern 5997- 1038936.

Husk medlemsnummer eller navn og adresse og mærk det “kano-kajak”.