Vorgod-Barde Skole

Vorgod-Barde Skole’s hjemmeside

Adresse:
Vorgod Skole
Nørlundvej 2
6920 Videbæk
Tlf. 99742730

Hjemmeside:
https://vorgodbardeskole.aula.dk/

1. Undervisningens organisering

Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin – fra 0. til 6. klasse.

På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning – tolærer-ordningen giver gode muligheder for, at der i perioder arbejdes der med forskellige former for holddeling.

Mindst 2 gange om året brydes skemaet for hele skolen for at undervise ud fra forskellige temaer. Derudover kan skemaet brydes op indenfor den enkelte klasse. Indskolingen arbejder i perioder på tværs af klassetrin – eksempelvis med ”Læsebånd”.

Idræt og svømning placeres i blokke a´ 2 timer.

Undervisning af elever med dansk som andet sprog foregår i de kommunale tilbud, der er etableret.

2. Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin

Ved fastlæggelse af skematimetallet overholdes Undervisningsministeriets minimumstimetal

  • 0. klasse – 600 timer
  • 1. 2. og 3. klasse – 2060 timer
  • 4. 5. og 6. klasse – 2230 timer

Når der i det tildelte antal timer, kan findes plads til det, tilbydes frivillig undervisning efter Folkeskolelovens §3 stk.3.

Børnehaven Blomstergården

Børnehaven består af 4 stuer: Lyngtotte-, Margerit-, Solsikkestuen og Smørblomsten – hvoraf den ene (Smørblomsten) er en specialenhed.

Normalgruppen er inddelt efter alder, hvilke gør det muligt at tilpasse aktiviteterne til den enkelte årgang, og dermed give børnene alderssvarende udfordringer. Da stuerne er aldersopdelte, planlægger vi forskellige aktiviteter og emneuger på tværs af stuerne. Antallet af børn på stuerne varierer alt efter årgangens størrelse.

Børnehaven er oprindeligt normeret til 60 børn. Vi er af flere omgange blevet opnormeret, og i dag er der ca. 85 børn i Blomstergården.

Adresse:
Børnehaven Blomstergården
Nørlundvej 7, Vorgod-Barde
6920 Videbæk
Telefon 99741500
blomstergaarden@rksk.dk

Ledelse:
Kari Jensen, souschef