Medlemsskab

Medlemsskab af Vorgod-Barde Borgerforening

Kontingent for 2023

  • Husstand kr. 250,-
  • Enkeltmedlem og enlige kr. 125,-

Spørg  Groenbaeks@gmail.com – eller mobil 22149036