Medlemsskab

Medlemskab af Vorgod-Barde Borgerforening

Kontingent for 2024

Husstand kr. 250,-
Enkeltmedlem og enlige kr. 125,-

Medlemskontingent betales via Mobilepay
Betaling til Borgerforeningens BOX nummer.
 
 0096TA

HUSK AT ANGIVE NAVN OG ADRESSE VED INDBETALING!


Ønsker du ikke at betale via mobilepay, kontakt vores kasserer

Lene Grønbæk
Solskrænten 9
Vorgod-Barde
6920 Videbæk
Mobil: 22149036
groenbaeks@gmail.com