Lejrpladser og turforslag

Kort over området Vorgodvej 25.

Det med hvid markering er der, hvor den gamle mølledam skal reetableres!                   

Tiltag, der skal forbinde vores stisystem!

Gangbro, mølledam, gangsti og shelters/bålplads. – og meget mere!!

Det er Borgerforeningens plan, at etablere en ny bro samt gang- og cykelsti ved og over Vorgod Å i området ved Vorgodvej 25. ( Den gamle Vandmølle)

I projektet indgår således etablering af en ny buet bro over Vorgod Å som erstatning for den gamle, som er en sporvognsbro ”importeret fra Århus” i 50´erne af legendariske Marinus Sørensen. Den vil blive forsøgt genanvendt i forbindelse med projektet. Desuden tænkes den tidligere mølledam (se foto) opgravet med nye siddepladser og der skal etableres ny gang-/cykelsti på ca. 300 meter, som anlægges bagom Elmholts huse, samt etablering af et bålhus og shelters ved Vorgod Lejrplads. Her er allerede et toilet og en flot bro langs Vorgod Å, hvorfra det er muligt at sejle i kano.


Samlet set vil d
ette projekt gøre hele området mere tilgængeligt for offentligheden og øge mulighederne for at opholde sig længere tid i naturen for både børn fra børnehaven, dagplejen, SFO og skolen. Man vil kunne komme mere sikkert rundt i naturen, både i fritiden og i forbindelse med fx udeundervisning/leg&læring. Desuden vil det dels blive et endnu mere attraktivt sted for lokalbefolkningen og besøgende, dels tiltrække flere af det stigende antal turister, både fra indland og udland, som kommer til kommunen.


Og det vil samtidig kunne bidrage til endnu flere tilflyttere, også til gavn for hele området/kommunen.
Projekterne skal ses i tæt sammenhæng med øvrige tiltag i området. Fx vil det kunne understøtte alle Vorgod Bardes andre motionstilbud og stisystemer, se også:
https://vorgodbardeborger.dk/index.php/lejrpladser-og-turforslag-2 og Vorgod-Barde Skolespor: www.spor.dk/vorgod-barde
og:  Skolespor skal trække undervisning udendørs: Fordelene er mange | TV MIDTVEST

Der er nedsat en lille projektgruppe, som arbejder sammen om projektet. Her er repræsentanter fra borgerforeningen, de involverede lodsejere, kommunen og frivillige. Gruppen modtager gerne gode input og ideer under projektforløbet. P.t. arbejder vi med ansøgninger til fonde og puljer, ligesom der er indsendt ansøgning til kommunen om landzonetilladelse. Der er allerede bevilget 250.000 kr. fra Ringkøbing-Skjern kommune samt 100.000 kr. fra Norlys´ Vækstpulje.

Visionen er at binde d
en nye bro og gangstien sammen i et stort sammenhængende stisystem, både øst og vest for Vorgod Å og dermed give mulighed for gående, løbende og cyklister at færdes sikkert, og flere alternative turmuligheder med forskellige længder, fra omkring 4 km til 10-15-20 km.  Dette aktualiseres af Vejdirektoratets kommende udbygning af hovedvej rute 15 til en 2+1 vej.  Håbet er at dette projekt kan ses i en sammenhæng med Vejdirektoratets planer og på sigt give bedre muligheder for at den bløde trafik, herunder især børnehavebørn, dagplejebørn og skolebørn, kan færdes sikkert i naturen i nærområdet, også på tværs af hovedvejen fra syd til nord. Derved kan stien på sigt kobles direkte sammen med Vorgod-Barde Skolespor og den nye udeskole med 2 store hytter/shelters, nyt multtoilet og ny fiskeplatform, som netop er etableret nord for hovedvejen (rute 15) på Timringvej 20. Desuden kan det kobles sammen med borgerforeningens madpakkehus, muldtoilet, forhindringsbane, discgolfbanen og det nye store insekthotel.

                                                       


Der er tre primitiv lejrpladser i området langs med åen:

  • Sidenius Plantage, shelter, madpakkehus og toilet, Overgårdsvej 3, DK-6920 Videbæk
  • Vorgod Lejrplads, madpakkehus, forhindringsbane og toilet, Engtoften 19, Vorgod-Barde, DK-6920 Videbæk
  • Mergelgraven, Shelter madpakkehus og toilet, Vester Barde Vej, DK-6920 Videbæk

Der forefindes på alle pladser et skur med toilet.

www.rksk.dk/kortsognerutervorgodbarde

De grønne pladser

På Vester Bardevej ved mergelgraven er der blevet bygget og lavet stier, så det nu er brugbart – naturen er rigtig flot derude og der er kommet borde/bænke, shelters, bålplads og skur.

Mergelgraven, Shelter madpakkehus og toilet, Vester Barde Vej, DK-6920 Videbæk


Der kan nu lånes lejes kano/kajak i Borgerforeningen

Se mere her: Kano og kajakVandrestier, MTB, løb m.v.

Indre stiring

Ydre stiring


Links:

 

Skolesporet 

Se videre her:  Skolesporet er åbnet. 

DET ER AFMÆRKET MED GULE SKILTE, ER PÅ CA. 3 KM OG LIGGER 1,5 KM NORD FOR VORGOD-BARDE . SPORET ER ÅBENT FOR ALLE OG ETABLERET I SAMARBEJDE MED LODSEJEREN, VORGOD-BARDE SKOLE, BORGERFORENINGEN OG KOMMUNEN .

På ruten er opstillet bænke, så der er mulighd for pause undervejs, hvor man kan nyde den smukke natur langs åen.

Find det her: Timringvej 20, 6920 Videbæk