Borgerforeningen

Kontaktperson:

Formand Karsten Sørensen
Aadalsvej 27, Vorgod-Barde
6920 Videbæk

mobil +45 23828220

email: karsten.birkebaek.sorensen@gmail.com

CVR: 34138273

Foreningens formål:

er at virke for Vorgod-Barde by og opland og ved enhver given lejlighed at varetage borgernes interesse og krav, samt at virke for byens forskønnelse. Dette vil vi gøre igennem en aktiv dialog og debat samt forsøge at påvirke de lokale beslutningstagere, således at Vorgod-Barde bliver til gode set i størst mulig omfang.

Endvidere vil vi arbejde for at gøre området endnu mere attraktiv at bosætte sig i, således vi kan fortsætte med at være et godt og attraktiv lokalsamfund med dagpleje, børnehave, SFO, skole, hal og indkøbsmuligheder