Billeder fra indvielse af spor

Billeder fra indvielse af Spor

Børnehavebørn og elever fra skolen var med til at gøre indvielsesdagen rigtig festlig.

Der blev holdt tale af henholdsvis Poul Gregersen fra kommunen, skoleinspektør Mads Eriksen og formanden for Borgerforeningen Karsten Sørensen. Inger Margrethe sørgede for, at alle sang med på skøn fællessang, inden Gitte Dupont klippede snoren og åbnede det nye spor.