Fjernvarme

Opdatering i forhold til fjernvarmeprojekt i Vorgod Barde!
Det er såmænd ikke fordi jeg har så meget nyt at præsentere, men jeg synes, vi skylder jer at
fortælle, hvad vi for nuværende ved/arbejder med:
1. Vi er i gang med at undersøge pris og leveringstid for rørene, der skal bruges. I den sammenhæng
er vi meget optagede af, at Fjelstervang melder en tidsramme ud på under et år.
2. Vi prøver at sætte pris på, hvad gravearbejdet koster. Og hvornår kan en entreprenør finde tid til
at løse opgaven?
3. Hvordan får vi finansieret projektet? Hvad er rimeligt at betale her og nu for tilslutning, og hvor
meget skal lånefinansieres, – og til hvilken rentesats?
4. Vi har fået oplyst fra kommunen, at sagsbehandlingstiden på projektet vil ligge på ca. 3 måneder,
og det er faktisk en hurtig sagsbehandlingstid.
5. Vi gør vores bedste for, at der snarest kan indkaldes til borgermøde, hvor vi kan komme med
mere konkrete tal for tidsramme og investeringens størrelse. Vi vil ligeledes lægge op til en
gennemgang af forskellige alternativer til gasfyring, men vi vil ikke lægge skjul på, at vi anser
fjernvarmeløsningen som det mest optimale, når vi nu har muligheden for det med Videbæk
Energiforsyning så tæt på!
Vi forventer borgermøde afholdt i løbet af november måned.
Husk julemessen lørdag den 12. november. Besøg gerne Borgerforeningen på stand og få en snak.
Besøg også Borgerforeningens nye hjemmeside: vorgodbardeborger.dk
Pbv
Karsten Sørensen