Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

Generalforsamling i Vorgod-Barde Borgerforening
Med forudgående fællesspisning og Vorgod-Barde Quizzen.

Mandag d. 27. januar fra kl. 18.00
i Vorgod Forsamlingshus, Bardevej 3, Vorgod-Barde

18.00 Arrangement starter med fællesspisning

Der serveres en god middag. Pris kr. 65,- pr. person, øl og sodavand kan købes.

19.00 Generalforsamling ifølge vedtægter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  8. Valg af revisorer.
  9. Evt.

Ca. 20.15 Vorgod-Barde Quizzen

Lær byen og sognet at kende.
Vi har lavet en super quiz med 8 inviterede personer, hvor der bliver mulighed for at prøve sin viden af om mennesker, steder og oplevelser i Vorgod-Barde – det bliver sikkert også sjovt. Kom og lyt med.
Yderligere informationer kan ses på www.vorgod-barde.dk.
Alle er velkommen (husk dog tilmelding til fællesspisning), der er dog kun stemmeret for medlemmer af borgerforeningen. Tilmelding kan foregå på dagen. Man kan også komme til de enkelte indlæg efter ønske.

Se formandsberetningen her: Formandsberetning-2013.pdf